Музей Гончара запрошує відзначити 75-річчя Івана Миколайчука

Музей Гончара запрошує відзначити 75-річчя Івана Миколайчука

Сьогодні, 3 червня відбудеться вечір, присвячений 75-річчю лицаря українського поетичного кіно Івана Миколайчука. 

34 ролі в кіно, 9 сценаріїв, 2 режисерські роботи – доробок Івана Миколайчука за коротке акторське життя. Він був актором від Бога і від народу, кінозіркою 60–70-их років, справжнім, як сама Природа, йому всі вірили, називали обличчям і душею українського поетичного кіно, аристократом духу, блискучим самородком, в ті роки майже жоден фільм не обходився без його участі.

Подія є зачином Миколайчук-фесту з конкурсом кіно і пісні, що пройде 14-18 червня 2016р. на Буковині (м.Вижниця) 

Учасниця вечора народна артистка України, Герой України Ніна Матвієнко. Розмову про Івана Миколайчука поведе народна артистка України Валентина Ковальська. Відбудеться презентація «Миколайчук - Фест» від організаторів.

Також в програмі - показ фільму Василя Вітера «Іван Миколайчук. Тризна».

- Наш фільм про Іва­на Ми­ко­лай­чу­ка – це спо­га­ди йо­го друзів, рідних, со­рат­ників про ве­ли­ко­го твор­ця. Ми їзди­ли з ни­ми по місцях ко­лишніх зйо­мок, і во­ни роз­повіда­ли про ті події, які во­ни пе­ре­жи­ва­ли ра­зом з ним – Ве­ли­кою Лю­ди­ною. У цих свідчен­нях відчу­вається ве­ли­ка лю­бов до ньо­го, - писав режисер. - У картині нам зда­ло­ся до­реч­ним за­сто­су­ва­ли та­кий прий­ом, як сповідь-спо­га­ди свідків, а потім фраґмен­ти з фільмів, у яких знімав­ся Іван. Ефект вий­шов не­сподіва­ним у ба­га­ть­ох мо­мен­тах для нас са­мих. Ге­рої ігро­вих фільмів діями своїх пер­со­нажів роз­повіда­ли до­лю ак­то­ра. Я вва­жав, що це спе­цифіка на­шо­го фільму і кон­крет­но долі Іва­на Ми­ко­лай­чу­ка.

Коли: 3 червня о 19.00
Де: Музей Івана Гончара, вул. Лаврська, 19
Вхід вільний

Нагадаємо, що на Олімпійському відкрився книжковий ярмарок.