У МОН готують 5-9 класи шкіл до переходу на нову систему навчання

НУШ у 5-9 класах. Фото: Борис Корпусенко
НУШ у 5-9 класах. Фото: Борис Корпусенко

Міністерство освіти і науки розпочало підготовку до запровадження у 5-9 класах шкіл реформи «Нова українська школа».

В рамках реформи МОН починає підготовку забезпечення для педагогів базової школи на засадах концепції НУШ.

«Нова українська школа» передбачає зміну цілей та основних завдань освіти, зокрема базової загальної середньої освіти, відповідно до сучасної освітньої парадигми і світових тенденцій розвитку національних освітніх систем.

Проєкт передбачає розроблення:

  • навчально-методичного забезпечення для реалізації нового Державного стандарту базової середньої освіти;
  • організаційно-методичного інструментарію для педагогів базової школи на засадах концепції НУШ;
  • типової програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників, дистанційних курсів підготовки педагогів;
  • системи оцінювання освітніх досягнень здобувачів загальної середньої освіти, а також її експериментальну апробацію;
  • виховної складової освітнього процесу, актуалізованої концепцією НУШ, та її експериментальну перевірку.

У межах проєкту також заплановано формування та навчання регіональних тренерських груп з усіх освітніх галузей, а також внесення змін до освітньо-професійних програм підготовки педагогів в університетах.

Крім того, заплановано постійний моніторинг ефективності впровадження Держстандарту, дослідження за напрямами проєкту, апробацію варіантів типового навчального плану відповідно до освітніх потреб учнів та можливостей учителів вносити доцільні зміни.

Наразі відпрацьовуються всі складові такого навчального курікулуму для педагогічних працівників з прогнозованим результатом — від створення рамкової програми підготовки педагогічних працівників до впровадження у повному обсязі концепції, змісту і методів НУШ у 5-9 класах.

Проєкт розраховано провести протягом 2021-2027 років у три етапи. Під час першого — організаційно-підготовчого (квітень-жовтень 2021 року) — заплановано створити робочу групу, яка здійснюватиме науково-методичний супровід експерименту, розробити необхідні навчальні та методичні матеріали, провести тренінги для регіональних тренерів і адміністрацій шкіл у регіонах та підготовку для вчителів-учасників проєкту.

Під час наступного етапу, формувального (листопад 2021 — червень 2026), відбуватиметься, зокрема, розробка, апробація та коригування навчально-методичного забезпечення, наставницька підтримка вчителів, розроблення відповідних інструктивно-методичних матеріалів щодо системи оцінювання і нових вимог до проведення ДПА, а також моніторинг досягнення очікуваних результатів навчання учнів.

Узагальнюючий етап триватиме з липня 2026 року до грудня 2027-го. Під час нього планується провести узагальнення результатів проєкту та формування висновків, коригування навчальних матеріалів, моніторингове дослідження досягнення очікуваних результатів навчання учнів 9-х класів, а також підготовку та видання навчальних і методичних матеріалів за результатами проєкту.

Михайло ЗАГОРОДНІЙ, «Вечірній Київ»