Роми отримують державну допомогу на загальних підставах

Держава гарантує рівні права усім мешканцям України
Держава гарантує рівні права усім мешканцям України

Представники ромської національної меншини мають ті ж самі права, що й усі інші українці. На цьому наголосили у Департаменті соціальної політики КМДА, відповідаючи на запит від «Вечірнього Києва» щодо дотримання прав і свобод представників ромської національної меншини в умовах поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19.

У Департаменті нагадали, що Стаття 24 Конституції України гарантує, що усі громадяни мають рівні права та свободи та є рівними перед законом. А відповідно до Закону України «Про зайнятість «населення» сприяння громадянам у підборі роботи належить до завдань та функцій центрального органу виконавчої влади, що реалізовує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції. У Києві ці функції здійснює Київський міський центр зайнятості (вул. Жилянська, 47-Б, тел. 238 26 15) та його районні філії. І облік осіб, які шукають роботу, проводиться центром зайнятості незалежно від зареєстрованого місця проживання.

У «Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року» було зазначено, що роми в Україні мають ті ж проблеми, що і представники цієї національної меншини в інших державах Європи, зокрема: низький освітній рівень, високий рівень безробіття, незадовільний стан здоров’я, відсутність у більшості ромів документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство, свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, низький рівень житлово-побутових умов, наявність фактів упередженого ставлення до ромів. Тож метою Стратегії є визначення засад захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини шляхом забезпечення рівних прав і можливостей для її участі в соціально-економічному та культурному житті держави, а також активізації співпраці з громадськими об’єднаннями ромів.

Зокрема, згідно із законодавством України державну допомогу призначають і виплачують громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також особам, який визнано в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту.

Станом на перше лютого 2021 в управліннях перебуває на обліку 71 856 осіб, яким призначено державну допомогу сім’ям з дітьми, в тому числі допомоги при народженні дитини. Водночас окремого обліку щодо одержувачів державної допомоги осіб, які належать до ромської національної меншини по місту Києву не ведеться.

У Центрі обліку бездомних осіб (вул. Гарматна, 16/86, тел: 458 08 99)та філія Центрі обліку (вул. Рогозівська, 4/16). В Центрі та філії проводиться робота по обліку бездомних осіб, по відновленню та отриманню ними документів, видаються посвідчення Центру обліку, надається реєстрація місця проживання (перебування). У разі звернення до цих закладів бездомним, у тому числі особам, які належать до ромської меншини, надають можливу допомогу.

«Одночасно інформуємо, за період з першого січня 2020 року по 26 лютого 2021 року до Центру обліку та його філії звернулися та отримали соціальні послуги 19 осіб, які належать до осіб ромської національної меншини. З них: обліковано 13 осіб, реєстрацію місця проживання отримали 3 особи, та відновлено паспорт одній особі», — наголошують у Департаменті.

Осіб, які належать до ромської національної меншини інформують щодо порядку відновлення паспорта, роботи Будинку соціального піклування та інших притулків у місті Києві, місць безкоштовного харчування та надані адреси пунктів обігріву.

Наталка МАРКІВ, «Вечірній Київ»