Навчальний план для 5-9 класів школи розробляють самостійно: пояснення МОН

Навчальний план та розклад уроків — у компетенції шкіл. Фото: архів Вечірнього Києва
Навчальний план та розклад уроків — у компетенції шкіл. Фото: архів Вечірнього Києва

Відповідно до частини третьої статті 11 Закону України «Про повну загальну середню освіту», заклад освіти розробляє свою освітню програму на основі типової освітньої програми. Освітня програма закладу освіти має містити навчальний план, що ґрунтується на одному з варіантів типових навчальних планів.

МОН продовжує надавати роз’яснення щодо затвердженої наказом типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти.

Згідно з частиною шостою статті 11 Закону, на основі визначеного в освітній програмі закладу освіти навчального плану педагогічна рада складає, а його керівник затверджує річний навчальний план.

У річному навчальному плані конкретизується:

— перелік навчальних предметів (інтегрованих курсів), обов’язкових для вивчення;
— перелік вибіркових (за вибором учнів) освітніх компонентів; кількість навчальних годин на тиждень.

Відповідно до частини четвертої статті 10 Закону, структура і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу визначаються педагогічною радою закладу освіти у межах часу, передбаченого освітньою програмою відповідно до обсягу навчального навантаження, встановленого відповідним навчальним планом.

Відтак розклад уроків складається закладом освіти самостійно на підставі річного навчального плану, що був розроблений педагогічною радою закладу освіти і затверджений керівником закладу освіти.

Зазначимо, що типова освітня програма розроблена з метою реалізації Державного стандарту базової середньої освіти. Документ створює умови для продовження реформи «Нова українська школа» у 5-9 класах із 2022 року.

Нагадаємо, відповідно до типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти навчальне навантаження учнів не збільшується, а заклад освіти може самостійно схвалювати рішення щодо предметів етичного спрямування.

Зокрема, санітарним регламентом встановлено допустиму сумарну кількість годин (навчальних занять) тижневого навантаження учнів. При 5-денному навчальному тижні кількість годин становить: для учнів 5-го класу — 28, 6-го класу — 31, 7-го класу — 32, 8-го класу — 33, 9-го класу — 33 години на тиждень.

Марія КАТАЄВА, «Вечірній Київ»