Національний банк випускає дві монети до ювілею київського театру

Національний банк випускає дві монети до ювілею київського театру

23 січня Національний банк України вводить в обіг монету "100 років Національному академічному драматичному театру імені Івана Франка".

- Присвячена віковому ювілею легендарного Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, який розпочав свою діяльність 1920 року у Вінниці. Більшість класиків української драматургії XIX–XX ст. отримали першочитання своїх творів саме на сцені театру імені Івана Франка, де панує атмосфера особливого мистецького товариства, згуртованого творчими ідеалами та спільною метою, а кращі вистави перетворюються на свято виконавської майстерності. Яскраві, живі, неповторні образи, створені талановитими акторами, оригінальні режисерські постановки належать до незаперечних здобутків українського театру, - йдеться в описі.

На аверсі монети розміщено: малий Державний Герб України, над яким напис півколом УКРАЇНА, під гербом – рік карбування монети 2020 та зазначено номінал – 5 та графічний символ гривні; на дзеркальному тлі ліворуч розміщено портрет Гната Юри, праворуч від якого вертикальний напис ГНАТ ЮРА, праворуч – портрет Амвросія Бучми, ліворуч від якого вертикальний напис АМВРОСІЙ/БУЧМА, які були одними з фундаторів театру; унизу зазначено рік заснування театру – 1920; угорі праворуч – логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.

На реверсі монет розміщено композицію, стилізовану під логотип театру: у квадратній рамці на дзеркальному тлі – рельєфне зображення будівлі театру; на матовому тлі – написи: 100/РОКІВ (під будівлею), НАЦІОНАЛЬНИЙ (вертикально ліворуч), АКАДЕМІЧНИЙ (угорі), ДРАМАТИЧНИЙ (вертикально праворуч), ТЕАТР/ІМЕНІ ІВАНА/ФРАНКА (унизу).

Художники аверс: Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій
Скульптори: Атаманчук Володимир, Іваненко Святослав.

Монету буде випущено у двох варіантах: сріблі та нейзильбері (сплав міді й цинку).

Обидві монети мають однаковий дизайн, але різний тираж, цінність і номінал. Срібний 10-гривневий екземпляр вийде у кількості 2,5 тисячі штук, нейзильберовий – 35 тисяч номіналом 5 гривень.

Одна срібна монетка коштуватиме колекціонерам 1 153 гривні, нейзильберова – 51 гривню.