Новий Закон «Про ЖКП»: що робити і як обирати постачальників послуг

Новий Закон «Про ЖКП»: що робити і як обирати постачальників послуг

Департамент житлово-комунальної інфраструктури КМДА оприлюднив коротке роз’яснення Мінрегіону, щодо закону «Про житлово-комунальні послуги», який набрав чинності з 1 травня 2019 року. Закон України від 24 червня 2004 року № 1875-IV «Про житлово-комунальні послуги» втратив силу №2189 – VIII.

Новий закон визначає:

  • нову класифікацію житлово-комунальних послуг;
  • нову систему взаємовідносин, що виникатимуть у процесі надання та споживання цих послуг;
  • передбачено різні моделі договірних відносин у сфері комунальних послуг;
  • визначено особливості укладання, зміни і припинення договорів про надання комунальних послуг у багатоквартирному будинку;
  • змінено підходи до формування тарифів на комунальні послуги та нарахування плати споживачам;
  • запроваджено відповідальність за неналежне виконання договору як для виконавців комунальних послуг, так і для споживачів цих послуг.

Усі послуги нададуть тільки за договорами

Відповідно до статті 12 Закону, надання житлово-комунальних послуг здійснюється виключно на договірних засадах. При цьому пунктом 4 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону передбачено, що не пізніше, ніж протягом одного року з дня введення в дію цього Закону (не пізніше 01.05.2020), співвласники багатоквартирних будинків, незалежно від обраної ними форми управління багатоквартирним будинком, зобов’язані прийняти рішення про модель договірних відносин з виконавцями комунальних послуг (крім послуг з постачання електричної енергії та природного газу) щодо кожного виду комунальної послуги згідно з частиною першою статті 14 цього Закону, а виконавці комунальних послуг – укласти з такими співвласниками договори про надання відповідних комунальних послуг відповідно до обраної співвласниками моделі договірних відносин.

Якщо мешканці нічого не оберуть на зборах

Якщо співвласники багатоквартирного будинку самостійно не оберуть одну з моделей організації договірних відносин, визначених частиною першою статті 14 Закону, та/або не дійдуть згоди з виконавцем про розмір плати за обслуговування внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують постачання відповідної комунальної послуги, між виконавцем відповідної комунальної послуги та кожним співвласником після 01.05.2020 буде укладено індивідуальний договір про надання комунальної послуги з урахуванням особливостей, визначених частиною сьомою статті 14 Закону.

Договори будуть типовими

Договори про надання житлово-комунальних послуг укладаються відповідно до типових або примірних договорів, затверджених Кабінетом Міністрів України або іншими уповноваженими законом державними органами відповідно до закону. Такі договори можуть затверджуватися окремо для різних моделей організації договірних відносин (індивідуальний договір та колективний договір про надання комунальних послуг) та для різних категорій споживачів (індивідуальний споживач, колективний споживач).

Договір про надання комунальної послуги укладається між виконавцем відповідної послуги та споживачем або особою, яка відповідно до договору або закону укладає такий договір в інтересах споживача, або з управителем багатоквартирного будинку з метою постачання електричної енергії для забезпечення функціонування спільного майна багатоквартирного будинку.

Про управителів

Договір про надання послуг з управління багатоквартирним будинком (зміни до нього) від імені всіх співвласників багатоквартирного будинку укладається з визначеним відповідно до законодавства управителем співвласником (співвласниками), уповноваженим (уповноваженими) на це рішенням зборів співвласників. Такий договір підписується на умовах, затверджених зборами співвласників, та є обов’язковим для виконання всіма співвласниками.

Порядок та особливості укладання, зміни і припинення договорів про надання ЖКП, зокрема і в багатоквартирних будинках, визначаються статтями 13 – 15 Закону.

Протягом року укладаємо нові договори з комунальниками

Враховуючи особливості перехідного періоду (з 1 травня 2019 року до 1 травня 2020 року), до моменту укладення нових договорів про надання комунальних послуг передбачено, що договори про надання комунальних послугукладені до 1 травня 2019 року, зберігають чинність на умовах, визначених у договорахдо підписання нових договорів за правилами, прописаними в новому законі. Нові договори мають бути укладені між споживачами та виконавцями послуг протягом одного року. У разі, якщо згідно з договорами про надання комунальних послуг, укладеними до введення в дію цього Закону, передбачено більш ранній строк їх припинення, такі договори вважаються продовженими на той самий строк і на тих самих умовах.

А поки платимо за старими договорами

Варто зауважити, що нормативно-правові акти, які затвердженні Урядом та Мінрегіоном на виконання вимог Закону, можуть застосовуватися лише в умовах переходу на нові договірні відносини. Це стосується і Порядків формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води, централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №869 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 р. № 291).

Застосування Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженої наказом Мінрегіону від 22.11.2018 № 315, також можливе лише за умови переходу на нові договірні відносини.

Тож до моменту укладення нових договорів про надання комунальних послуг за вимогами і правилами Закону, нарахування плати за комунальні послуги підприємствами тепло-, водопостачання та водовідведення здійснюватиметься відповідно до договорів, укладених до 01.05.2019.