Історію Могилянки закарбували у сріблі

Історію Могилянки закарбували у сріблі

Національний банк України викарбує дві тисячі срібних монет номіналом у 5 гривень у честь 400 річчя Києво-Моглянської акадкмії. Про це повідомили в прес-центрі НБУ.

- Монета присвячена одному з найстаріших вищих навчальних закладів України, заснованому в 1615 році як Київська братська школа. Важко переоцінити роль Києво-Могилянської академії в історії України, бо вона справила величезний вплив на розвиток освіти, науки, культури, суспільної свідомості, сприяла піднесенню інтелектуального рівня нації тощо. За свою вікову історію академія та її випускники відігравали визначальну роль на багатьох етапах історичного розвитку України, - пояснили в прес-центрі НБУ.

На аверсі монети розміщено: угорі - малий Державний Герб України, праворуч від якого: напис УКРАЇНА та рік карбування 2015; у центрі на дзеркальному тлі - герб Києво-Могилянської академії, обрамлений стрічкою із девізом університету латиною: TEMPUS FUGIT, ACADEMIA SEMPITERNA (`Час плинний - академія вічна`); під гербом - номінал П`ЯТЬ ГРИВЕНЬ

На реверсі монети на тлі староакадемічного (Мазепинського) корпусу зображено фрагмент гравюри - три спудеї із сувоями в руках та розміщено написи: КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ (угорі по колу), 400 РОКІВ (над будівлею), унизу на тлі стилізованого барокового орнаменту - НАЦІОНАЛЬНИЙ/УНІВЕРСИТЕТ.

Вага кожної монетки - 15,55 грамів. Тож, скільки готові за неї платити колекціонери наразі не відомо.

До слова таку ж пам'ятну монету з нейзильберу, номіналом у 2 гривні, масою 12,8 г випускається тиражем у 35 тис. штук.